Tolkkurser

Grundläggande tolkkurser för kontakttolkning

Våra tolkkurser ger grundläggande kunskaper i de mest förkommande områdena inom kontakttolkning såsom,

  • Tolketik och tolkteknik
  • Sjukvårdstolkning
  • Social- , försäkrings- och arbetsmarknadstolkning
  • Vardagsjuridik
  • Rätts- och asyltolkning
  • Språkhandledning

Se under Aktuellt, för anmälan och information om de aktuella kurserna

Tolkkurser även för dig som redan är tolk!

Vi anordnar fördjupningskurser för dig som arbetar som tolk och vill fortbilda dig.

För kontakt, anmälan och ytterligare upplysningar om kursavgift och upplägg för våra tolkkurser skriv till kurs@uppsalatolkarna.com.

Vänd dig till oss på Uppsalatolkarna när du behöver en tolk eller översättare. Läs mer om våra tolk- och översättningstjänster.