Aktuellt

Denna kurs ger en genomgående introduktion till tolkyrket och de omständigheter som råder för en yrkestolk i olika situationer. Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha fått grundliga kunskaper om de krav på kompetens, tolketik och praktiskt utförande som ställs på en yrkestolk samt en inblick i tolkens arbetsvillkor och arbetsmarknad.
Kursintyg utfärdas efter ett godkänt provresultat.

Kursens innehåll:

  • Varför behövs det tolkar?
  • Olika tolkningsmetoder
  • Vad kännetecknar tolkens yrkeskompetens
  • Tolketik

- Tystnadsplikt
- Opartiskhet
- Jävsregler

  • Tolkningsteknik
  • Tolkens arbetsvillkor
  • Kontakttolkar
  • Konferenstolkar
  • Auktorisation av tolkar 

Kursdatum: Tid kommer senare
Plats: Olof Palmes plats 8, Nygamla Centralstationshuset i Uppsala
Kursavgift: 1500 kr inkl kurslitteratur

Maila din anmälan till kurs@uppsalatolkarna.com
Anmälan är bindande.

Uppsalatolkarna AB anordnar även utbildningar som upptar tolkning inom sjukvård, socialvård, juridiska sammanhang samt arbetsmarknads- och försäkringstolkning. Intresserad?