Språktjänster

Uppsalatolkarna har under åren knutit till sig omkring 350 kontakttolkar i de cirka hundratalet språk som förekommer i Uppsala. Både tolktjänster och översättningstjänster kan fås i dessa språk.

Myndighetstolkning
För dessa uppdrag anlitas tolkar som är auktoriserade (i vissa fall med speciell kompetens i sjukvårdstolkning och/eller rättstolkning). Kammarkollegiet är den myndighet i Sverige som auktoriserar – legitimerar - tolkarna. Förutom dessa anlitar vi även andra tolkar som kvalificerar sig för yrket genom genomgången tolkutbildning i Sverige eller i respektive ursprungsland.

Konferenstolkning
De tolkar som engageras i första hand för tolkning i konferens- och kongressammanhang är Aiic-tolkar. Aiic är den internationella förening som representerar konferenstolkarna och utlovar hög professionell standard beträffande sina medlemmar.

Affärstolkning
De tolkar vi anlitar besitter förutom sina språkliga färdigheter även den kultur- och socialkompetens som kan ha en avgörande roll för lyckade affärskontakter.

Samtliga tolkar har tystnadsplikt.

Tolkuppdragen förmedlas av mycket erfarna yrkestolkar som förstår mycket av olika uppdrags art och kan därför förmedla dold fakta. Valet av tolkar bygger på praktiska erfarenheter av olika tolkuppdrag. Vår yrkeskompetens är kryddan i vår verksamhet och din trygghet som kund.

Är du intresserad av att arbeta som tolk maila till intresseanmalan@uppsalatolkarna.com

Översättningstjänster

För översättningstjänster anlitas auktoriserade översättare (translator) i de språk auktorisation förekommer. I övriga fall anlitas översättare som meriterar sig för dylika uppdrag. Behöver du vår översättningstjänst skickar du enklast texten för översättning med ordinarie postgång eller via e-post till oversattning@uppsalatolkarna.com

Vänd dig till oss på Uppsalatolkarna när du behöver en tolk eller översättare. Vi erbjuder även tolkkurser. Anmäl ditt intresse till kurs@uppsalatolkarna.com

Är du intresserad av att arbeta som översättare maila till intresseanmalan@uppsalatolkarna.com