Övriga kurser

Hur kommunicerar man genom en professionell tolk

Denna kurs vänder sig till dig som önskar anlita professionell tolkhjälp i dina kontakter.

Under kursen har vi bl.a. en genomgång av

  • de lagar som reglerar tolkanvändningen
  • de etiska riktlinjer som yrkestolkar arbetar efter
  • hur en tolk praktiskt utför sitt arbete
  • de krav på kompetens som ställs på yrkestolkar
  • tolkens skyldigheter under och utanför tolkuppdraget
  • tolkarnas arbetssituation
  • de faktorer som gör att det alltid blir bäst med en professionell tolk

Genom att anlita kvalificerade tolkar undviker man felaktiga beslut, otillräckliga behandlingar, missförstånd m.m, samtidigt som man tryggar rättssäkerheten för alla berörda parter.

Kurslängd: 1,5 timme
Antal deltagare: upptill 25 personer

För mer information och intresseanmälan kontakta
Zarouhi Papazians på tel 018-10 77 10 eller skriv till info@uppsalatolkarna.com

En kurs i kulturmöten

Mycket erfarna tolkar delar med sig av sina mångåriga erfarenheter av tolkuppdrag hos olika myndigheter och inom sjukvården.

Dessa tolkar vill med hjälp av sin förvärvade social- och kulturkompetens uppmärksamma kursdeltagaren på de komponenter som påverkar dennes kontakt med personer med annan kulturell bakgrund än den svenska. När man blir medveten om vilka faktorer som styr ens kommunikation kan man motiveras till att effektivisera och förbättra den.

Under kursen lägger man fokus bl.a. på

  • hur signaler uppfattas
  • hur konflikter hanteras
  • vilka likheter och olikheter – kulturellt, religiöst, socialt - som färgar kommunikationen

Vi utgår ifrån kursdeltagarens egna erfarenheter och upplevelser och försöker skapa utrymme för nya insikter.

Kursens längd: c:a 3 timmar beroende på antal deltagare.
Antal deltagare:Högst 15 deltagare från respektive arbetsplats.

För mer information och intresseanmälan kontakta
Zarouhi Papazians på tel 018-10 77 10 eller skriv till info@uppsalatolkarna.com