Tolkarnas egen sida

På denna sida publiceras tolk- och översättarrelaterade meddelanden och nyheter.

 

Domstolsverkets tolktaxa för 2019

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Verksamhetsstyrning/DVFS/DVFS1/20189-Domstolsverkets-foreskrifter-om-tolktaxa/

 

Ansökan om auktorisationsprov som tolk 2019 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/ansok-om-auktorisation-som-tolk

 

Förbered dig inför tolkprovet 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/forbered-dig-infor-tolkprovet