Tolkarnas egen sida

På denna sida publiceras tolk- och översättarrelaterade meddelanden och nyheter.

 

Domstolsverkets tolktaxa (aktuell)

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/domstolsverket/dvfs/2020/dvfs_2020-21.pdf

 

Länk till ansökan om auktorisationsprov som tolk 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/samtliga-auktorisationer-som-tolk