Tolkarnas egen sida

På denna sida publiceras tolk- och översättarrelaterade meddelanden och nyheter.

 

Länk för tolkar för att logga in på e-postkonto hos Uppsalatolkarna 

http://www.xeleracommunication.se/squirrelmail/src/login.php 

 

Domstolsverkets tolktaxa för 2015 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Verksamhetsstyrning/DVFS/DVFS1/...

 

Auktorisationsprov för tolkar hösten 2015

http://www.kammarkollegiet.se/kalender/auktorisationsprov-f-r-tolkar-h-s...

 

Tolkkurser- ABF Stockholm startar under sep och okt 2015

Grundutbildning (1-årig), Preparandkurs inför auktorisationsprovet, Validering till Grundutbildad tolk m fl

 http://abfstockholm.se/tolk/vill-du-bli-tolk/

 

Grundtolkutbildning på Wik startar januari 2016, anmälan senast 30 septemeber

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Wiks-folkhogskola/Startsida/Tolkkurse...