Välkomna till Uppsalatolkarna!

Tolkar och översättare i alla förekommande språk

Med känslan inte bara i fingertopparna utan också i våra hjärtan har vi på Uppsalatolkarna sedan starten maj 1994 förmedlat tolk- och översättningstjänster till myndigheter, företag, frivilligorganisationer och privatpersoner. Vi erbjuder även tolkkurser samt kurser som riktar sig i första hand till tolkanvändare.

Kvalificerad tolk- och översättningsverksamhet

Uppsalatolkarna bjuder på yrkeskunnighet, effektivitet, generositet och arbetsglädje. Detta är vår uppfattning av service och kompetens som vi vill ge uttryck för och vår garanti till Dig som kund!

                                                   

Zarouhi Papazians, verksamhetschef                       
Auktoriserad tolk
Sjukvårdstolk, speciell kompetens

Vårt hjärta finns i Uppsala.
Vår generositet sträcker sig dock utanför dess gränser!